02 December 2013

Syumuliyatul Islam

Materi Tarbiyah


Tujuan Diskusi:
1.      Memahami gambaran menyeluruh dari Islam sebagai asas (pokok), bina (bangunan), maupun muayyidat (penyangga) dengan hubungan-hubungannya.
2.      Dapat menyebutkan contoh-contoh penyelesaian aktual secara Islam dalam bidang kehidupan bermasyarakat.
3.      Menyadari bahwa Islam merupakan sistem hidup yang lengkap dan sempurna sehingga termotivasi untuk memasukinya secara keseluruhan.
Kisi-kisi Materi:
1.      Kesempurnaan Islam (QS. 2:208 )
2.      Sempurna dalam waktu:
·         Risalah yang satu (QS. 21:90 , 34:28 , 21:107 )
·         Penurup para nabi (QS. 33:42 )
3.      Kesempurnaan minhaj:
·         Asas: akidah (syahadat dan rukun iman)
·         Bangunan Islam: ibadah: rukun Islam, shalat, puasa, zakat, haji, akhlak
·         Penyokong /penguat: jihad (QS. 29:6 dan 69 , 47:31 ) atau amar ma'ruf nahi munkar (QS. 3:104 , 7:99 , 9:112 ) da'wah (QS. 16:125 , 41:33 )
4.      Sempurna dalam tempat (QS. 22:40 ):
·         Satunya pencipta (QS. 2:163 , 164 )
·         Satunya alam (QS. 2:29 , 67:15 )
·         Manhaj (pedoman) hidup


No comments:

Post a Comment

Komentar Anda