07 January 2010

Untuk anggota Every Day Dziker

-Akhina Pri- 08 Januari jam 0:52


“Ya Allah, perbaikilah agamaku untukku yg ia merupakan benteng pelindung bagi urusanku. Dan perbaikilah duniaku untukku, yg ia menjadi tempat hidupku. Serta perbaikilah akhiratku yg ia menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagiku dari segala kejahatan.”

Amin barakallahu fikum.....
^_^Untuk anggota Every Day Dziker

-Akhina Pri- 08 Januari jam 0:49


“Ya Allah, jadikanlah aku merasa qana'ah (merasa cuku, puas, rela) terhadap apa yg telah Engkau rizkikan kepadaku, dan berikanlah berkah kepada-ku di dalamnya dan gantikanlah bagiku semua yg hilang dariku dengan yg lebih baik.”


Untuk anggota Every Day Dziker

-Akhina Pri- 08 Januari jam 0:49


“Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas kesalahan-kesalahanku, kebodohanku, serta sikap berlebihanku dalam urusanku, dan segala sesuatu yg Engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas canda dan keseriusanku, kekeliruan dan kesengajaanku, dan semuanya itu ada pada diriku.”


Untuk anggota Every Day Dziker

-Akhina Pri- 08 Januari jam 0:48


“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu perbuatan yg banyak kebaikan dan mening-galkan berbagai macam kemungkaran, mencintai orang-orang miskin dan Engkau mengampuni dan menyayangiku. Dan jika Engkau hendak menimpa-kan suatu fitnah (malapetaka) bagi suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak ter-kena fitnah itu. Dan aku memohon kepada-Mu rasa kecintaan kepada-Mu dan cinta kepada orang-orang yg mencintai-Mu, juga cinta kepada amal perbuatan yg akan mendekatkan diriku untuk mencintai-Mu.”

No comments:

Post a Comment

Komentar Anda